Program Derma Darah telah dijalankan di Dewan Platinum, ILP Pasir Gudang. Program ini melibatkan 120 orang penderma di kalangan pelajar dan kakitangan institut. Aktiviti ini telah menjadi aktiviti tahunan bagi Bahagian Pengurusan Pelajar & Latihan ILPPG dengan kerjasama Unit Transfusi, Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru.

Portal ini telah dijana dalam/ This page was generated in : 4.937 seconds. Kali terakhir dikemaskini pada/ Last updated at 26-02-2020 10:34:57