1) Lawatan Pengurusan ke Qson Kitchen & Equipment, Johor Bahru (6 Jan 2020)
2) Lawatan dan Temuduga pelajar Bahagian Automotif, ILPPG tajaan PTPK dari Syarikat Rinting Tayar Sdn Bhd (7 Jan 2020)

Portal ini telah dijana dalam/ This page was generated in : 5.767 seconds. Kali terakhir dikemaskini pada/ Last updated at 02-04-2020 04:09:10