Pengiktirafan

Persijilan Persekitaran Berkualiti (QE/5S) oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
PenarafanĀ Tahap CemerlangĀ dari Jabatan Pembangunan Kemahiran melalui Sistem Penarafan Bintang Pusat Bertauliah
Standard Piawai MS ISO 9001:2008: Skop Persijilan Pengurusan Pemberian Perkhidmatan Latihan Kemahiran Teknikal

Portal ini telah dijana dalam/ This page was generated in : 8.802 seconds. Kali terakhir dikemaskini pada/ Last updated at 18-01-2021 21:48:31