Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Peranan & Fungsi

Bertanggungjawab dalam hal ehwal berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan umum Institut termasuk pentadbiran pejabat, pentadbiran kakitangan, kursus, kewangan, pengawalan stor, pemeliharaan kenderaan dan bangunan perkhidmatan, perjawatan, gaji, penilaian prestasi, perbelanjaan, disiplin dan lain-lain yang berkaitan dengan pembangunan insan disamping meningkatkan keberkesanan pentadbiran, pengurusan dan perancangan sumber tenaga manusia, kewangan dan peralatan teknologi maklumat di ILP Pasir Gudang.

 

Portal ini telah dijana dalam/ This page was generated in : 6.469 seconds. Kali terakhir dikemaskini pada/ Last updated at 19-09-2021 16:45:23