Bahagian Pengurusan Pelajar & Latihan

Peranan & Fungsi

Berperanan penting dalam melancarkan segala program latihan kemahiran ILP Pasir Gudang bagi menyokong permintaan industri, swasta dan amnya sektor awam bagi merealisasi objektif pusat latihan dalam melahirkan tenaga kerja mahir. BPPL juga bertanggungjawab mengurus dan memastikan pelajar-pelajar dapat menjalani latihan sehingga tamat disamping menyediakan khidmat kaunseling dan nasihat kerjaya kepada pelajar.

bppl

Portal ini telah dijana dalam/ This page was generated in : 4.708 seconds. Kali terakhir dikemaskini pada/ Last updated at 10-04-2021 23:58:27