Bahagian Kawalan Kualiti & Latihan

Peranan & Fungsi

Berperanan menyelia dan mengawal mutu latihan yang dijalankan di ILP PG agar ianya selaras dengan piawaian yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Tenaga Manusia. Selain itu, bahagian ini juga berperanan menyediakan pembangunan bahan latihan/ panduan pembelajaran dan pengajar supaya latihan berjalan lancar dan dapat melahirkan tenaga mahir yang berketrampilan.

 

Portal ini telah dijana dalam/ This page was generated in : 7.064 seconds. Kali terakhir dikemaskini pada/ Last updated at 19-09-2021 16:45:23