Peranan & Fungsi

Berperanan menyelia dan mengawal mutu latihan yang dijalankan di ILP PG agar ianya selaras dengan piawaian yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Tenaga Manusia. Selain itu, bahagian ini juga berperanan menyediakan pembangunan bahan latihan/ panduan pembelajaran dan pengajar supaya latihan berjalan lancar dan dapat melahirkan tenaga mahir yang berketrampilan.

stafbkkl

 

Portal ini telah dijana dalam/ This page was generated in : 8.571 seconds. Kali terakhir dikemaskini pada/ Last updated at 10-04-2021 23:58:27