Bahagian Pembangunan & Penyelenggaraan Aset

Peranan & Fungsi

Mengurus dan menyelaras pembangunan kemahiran dan penyelenggaraan aset di ILPPG merangkumi keperluan dan kemudahan latihan (bangunan, kemudahan fizikal, mesin dan peralatan latihan) termasuk menyediakan perancangan pembangunan kemudahan latihan, pembangunan infrastruktur, pengurusan dan penyelenggaraan aset agar program latihan kemahiran yang dijalankan lebih berkualiti, berkesan dan berjaya mencapai objektif penubuhannya.

Portal ini telah dijana dalam/ This page was generated in : 9.706 seconds. Kali terakhir dikemaskini pada/ Last updated at 19-09-2021 16:45:23