Jabatan Pengajian Am

Peranan & Fungsi

Jabatan Pengajian Am (JPA) adalah jabatan akademik sokongan yang bertanggungjawab membantu jabatan akademik induk dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. JPA mempunyai misi yang penting bagi menyediakan pendidikan secara formal dan tidak formal bagi modul Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Matematik Kejuruteraan, Sains Kejuruteraan, Aplikasi Komputer dan juga Bahasa Inggeris.

stafjpa

Portal ini telah dijana dalam/ This page was generated in : 6.963 seconds. Kali terakhir dikemaskini pada/ Last updated at 10-04-2021 23:58:27