Bahagian Pusat Sumber & Multimedia

Peranan & Fungsi

Menyediakan perkhidmatan sokongan dan kemudahan-kemudahan khususnya dalam bahagian komputer, multimedia dan perpustakan termasuklah dalam penyediaan dan pengendalian latihan kepada semua kakitangan dan pelajar Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang dalam memastikan keseluruhan warga ILP Pasir Gudang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang Teknologi Maklumat bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seiring dengan perubahan teknologi semasa.

stafbpsm

Portal ini telah dijana dalam/ This page was generated in : 7.730 seconds. Kali terakhir dikemaskini pada/ Last updated at 17-09-2020 00:36:14