07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

Syarikat GN ReSound Kulai telah hadir ke ILP Pasir Gudang bagi menyampaikan taklimat kerjaya kepada pelajar semester akhir bidang Teknologi Instrumen Perindustrian dan Teknologi Penyelenggaraan Mesin. Pihak syarikat bersetuju untuk mengambil pelajar lepasan ILP Pasir Gudang samada untuk menjalani latihan industri atau bekerja secara tetap.

Skip to content