07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

Peranan & Fungsi

Menyediakan perkhidmatan sokongan dan kemudahan-kemudahan khususnya dalam bahagian komputer, multimedia dan perpustakan termasuklah dalam penyediaan dan pengendalian latihan kepada semua kakitangan dan pelajar Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang dalam memastikan keseluruhan warga ILP Pasir Gudang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang Teknologi Maklumat bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seiring dengan perubahan teknologi semasa.

EN. MUHAMAD HILMI B. PADLLAH @ PADIL

EN. MUHAMAD HILMI B. PADLLAH @ PADIL

DV36 (TBK1)

 EN. HAIRUL AZWANI BIN AZIMAN

EN. HAIRUL AZWANI BIN AZIMAN

DV44

PN. HAFIZAH BT HARON

PN. HAFIZAH BT HARON

DV38 (KC)

PN. HASRINA BINTI JALAL

PN. HASRINA BINTI JALAL

FA29 (KUP)

 PN. SALEHA BINTI MOHD NOOR

PN. SALEHA BINTI MOHD NOOR

S19

Skip to content