07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

Peranan & Fungsi

Bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan pendaftaran pekerjaan (Jobs Malaysia Point), temuduga terbuka, seminar/ bengkel pembangunan kerjaya dan kursus Jangka Pendek disamping mempromosi ILP Pasir Gudang dengan mengadakan lawatan industri dan menyertai karnival kerjaya yang diadakan termasuk di sekolah-sekolah. CESS juga berperanan dalam menempatkan pelajar-pelajar ILPPG semasa menjalani latihan industri di industri disamping sentiasa mengadakan hubungan baik dengan industri bagi tujuan perkongsian teknologi dan peluang pekerjaan bagi lepasan ILPPG.

Tc. MEGAT MOHD FAIZAR BIN ABD WAHAB

Tc. MEGAT MOHD FAIZAR BIN ABD WAHAB

DV36 (KC)

PN. AMAH @ NORINA BINTI ANDANG

PN. AMAH @ NORINA BINTI ANDANG

DV42

 PN. NURUL HASYIMAH BT RASYID

PN. NURUL HASYIMAH BT RASYID

DV29 (KUP)

Skip to content