07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
Pengenalan

DIPLOMA INTEGRASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

Pelajar akan menjalani latihan selama 42 bulan di mana 24 bulan di ILP Pasir Gudang dan 18 bulan di ADTEC Batu Pahat. Kaedah latihan/ kursus peringkat sijil adalah berteraskan kemahiran secara teori dan amali. Dalam kursus ini, pelajar akan diajar berkaitan asas elektronik, sistem analog dan digital, programmable logic controller (PLC), mikro pemproses dan penghasilan projek elektronik.

Persijilan
 • DKM (Diploma Kemahiran Malaysia ) Tahap 4
 • Diploma Juruteknik Perindustrian (DJP)
Syarat Kemasukan
 • DKM (Diploma Kemahiran Malaysia ) Tahap 4
 • Diploma Juruteknik Perindustrian (DJP)
Modul Teras

Semester 1

 • Measurement Instrument
 • Engineering Drawing
 • Basic Electrical
 • Basic Electronic
 • Equipment Troubleshooting 1

Semester 2

 • Analogue Elecronic
 • Digital Electronic
 • Equipment Installation
 • Appliance Troubleshooting
 • Equipment Troubleshooting 2

Semester 3

 • Electronic Appliance Repair
 • Preventive Maintenance
 • Corrective Maintenance
 • Embedded System
 • Programmable Logic Controller

Semester 4

 • Supervisory
 • Quality Control
 • Electric Machine
 • Industrial Electronic Project
 • Entrepreneurship
 • Hak Pekerja
Prospek Kerjaya

Pelajar lepasan kursus ini mempunyai peluang kerjaya seperti berikut:

 • Juruteknik elektronik
 • Juruteknik Hydraulik dan Pneumatik
 • Penyelia (supervisor) atau pekerjaan lain yang berkaitan
Skip to content