07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

Peranan & Fungsi

Berperanan menyelia dan mengawal mutu latihan yang dijalankan di ILP PG agar ianya selaras dengan piawaian yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Tenaga Manusia. Selain itu, bahagian ini juga berperanan menyediakan pembangunan bahan latihan/ panduan pembelajaran dan pengajar supaya latihan berjalan lancar dan dapat melahirkan tenaga mahir yang berketrampilan.

 

 

PN. WAN ZAINAH BINTI WAN ISMAIL

PN. WAN ZAINAH BINTI WAN ISMAIL

Penolong Pengarah Gred DV44

PN. RINAWATY BT MAHMUD

PN. RINAWATY BT MAHMUD

DV30

PN. YUSNIDAH BT ZULKAPELI

PN. YUSNIDAH BT ZULKAPELI

DV29

PN. ZAKIAH BINTI MASROM

PN. ZAKIAH BINTI MASROM

DV29 (KUP)

Skip to content