07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

Program ini adalah program tahunan yang dijalankan setiap tahun oleh perpustakaan-perpustakaan di Malaysia. Program ini juga merupakan program sampingan dalam menjayakan Kempen Literasi Maklumat sepanjang tahun dengan slogan ‘BACA BINA INSAN’ bagi tahun 2023.

Selain aktiviti membaca 10 minit, aktiviti-aktiviti lain yang turut dijalankan bagi memeriahkan program ialah pertandingan anyaman ketupat dan permainan congkak. Diharapkan, legasi seterusnya akan terus berminat untuk membaca dan tidak hanya bergantung kepada media sosial.

Skip to content