07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

Perhimpunan Kakitangan ILP Pasir Gudang Bil 3/2023 telah diadakan bersekali dengan Taklimat Keselamatan Jabatan yang bertujuan memberi kesedaran kesan dan risiko keselamatan akibat kecuaian selain memberi pendedahan dan kefahaman mengenai peraturan keselamatan dokumen yang perlu dilaksanakan oleh setiap penjawat awam juga untuk menanam sikap tanggungjawab di dalam mengendalikan perkara terperingkat. Seramai 122 orang peserta telah hadir dan taklimat ini disampaikan oleh En Ambok Al-Alattas bin Adil (Penolong Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia). Program bermula jam 8.15 pagi dan berakhir pada jam 11.30 tengah hari.

Skip to content