07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

Bahagian Penjaga Jentera Eelektrik ILP Pasir Gudang telah menganjurkan Kursus Persediaan Amali Penyegerakkan Janakuasa Voltan Rendah & Peperiksaan Suruhanjaya Tenaga bermula 24 hingga 30 Ogos 2023 yang disertai oleh 15 orang peserta TNB dengan latar belakang dan pengetahuan tentang elektrik serta lulus Peperiksaan Teori Suruhanjaya Tenaga Kategori Penjaga Jentera Elektrik B0.

Program ini dijalankan secara bersemuka di ILP Pasir Gudang dan disampaikan oleh pengajar pakar En Mohd Khairul bin Ramlan dan En Mohd JSen bin Alias dari bahagian Penjaga Jentera Elektrik. Pembelajaran adalah merangkumi aspek teori dan amali.

Skip to content