07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

Majlis Penyerahan Sumbangan Barang-barang Binaan bagi Tujuan Latihan dan Pembangunan Teknikal daripada Petronas Refinery Petrochemical Corporation (PRPC) kepada ILP Pasir Gudang telah diadakan di ILP Pasir Gudang pada 2 November 2023. Majlis dihadiri wakil PRPC, Petronas JIC serta kontraktor-kontraktor di bawah PRPC.

Skip to content