07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Wilayah Selatan telah menganjurkan Program Khidmat Nasihat ‘Pekerja Berkemahiran Memacu Kemajuan Perniagaan’ Negeri Johor pada 9 November 2023 di Hotel Renaissance, Johor Bahru bertujuan untuk memberi pendedahan terhadap program TVET di Malaysia khususnya SLDN dan PPT serta kepentingan memberikan latihan peningkatan kemahiran kepada usahawan-usahawan SME Negeri Johor. Pihak penyedia latihan TVET awam di sekitar Pasir Gudang dan Johor Bahru telah dijemput untuk sama-sama bertemu dengan usahawan-usahawan SME bagi memperkenalkan pusat latihan masing-masing.

Skip to content