07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

Bahagian Teknologi Instrumen Perindustrian menganjurkan In House Training – Programmable Logic Controller (PLC) pada 16 & 17 April 2024 yang telah disertai oleh 11 orang peserta terdiri daripada kakitangan ILP Pasir Gudang. Kursus ini dijalankan secara bersemuka di Bilik PLC, ILP Pasir Gudang dan disampaikan oleh tenaga pengajar pakar, Ts. Mohd Hisham bin Abd Jalil. Topik kursus termasuk Pengenalan kepada PLC, Penyambungan Input/Output dan Pengaturcaraan PLC dengan menggunakan perisian CX Programmer bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran berkaitan Programmable Logic Controller (PLC) kepada peserta-peserta kursus.

Skip to content