07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

Bahagian Teknologi Instrumen Perindustrian telah menganjurkan Kursus Cross Skilling – Programmable Logic Controller pada 26 & 27 April 2024. Kursus ini disertai oleh 23 orang peserta yang terdiri daripada pelajar semester akhir Kursus Teknologi Elektrik dan disampaikan secara bersemuka oleh tenaga pengajar pakar, Ts. Mohd Hisham bin Abd Jalil di Bilik PLC, ILP Pasir Gudang. Topik kursus termasuk Pengenalan kepada PLC, Penyambungan Input/Output dan Pengaturcaraan PLC dengan menggunakan Perisian CX Programmer. Kursus ini telah mencapai objektifnya yang bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran tentang Programmable Logic Controller (PLC) kepada peserta kursus.

Skip to content