07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

Seramai 40 orang pelajar ILP Pasir Gudang telah mengambil bahagian di dalam Program ” Lake Clean Up” yang dianjurkan oleh Majlis Perbandaran Bandar Penawar pada 17 Mei 2024 bertempat di Dataran Tasik Bandar Penawar, Kota Tinggi.

Program dengan kerjasama Southern Volunteers ini turut melibatkan penyertaan belia-belia daripada pelbagai pusat pengajian tinggi tempatan. Pelajar ILPPG telah berusaha membersihkan kawasan tasik tersebut dan mengambil peluang bergaul mesra dengan peserta-peserta daripada institusi lain.

Skip to content