07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

Kursus Drilling Machine Maintenance anjuran Bahagian Teknologi Penyenggaraan Mekanikal merupakan salah satu kursus percuma di bawah NTW yang ditawarkan oleh ILP Pasir Gudang. Kursus ini disertai oleh orang awam seramai 11 orang bermula jam 8-1 petang. Objektif kursus telah dicapai untuk memberi pengetahuan dan pengalaman secara praktikal bagaimana menggunakan mesin drilling dengan betul serta cara-cara menyelenggara mesin secara ringkas. Pengajar terlibat bagi kursus ini adalah En. Hanafi bin Hussin.

Skip to content