07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
ILPPG- OPITO QUALIFICATION CENTER
SLDN
DAULAT TUANKU
AUDIT PERSIJILAN EKSA
Slide
JOM Berkemahiran
TVET @ ILP Pasir Gudang
Penyedia latihan kemahiran bagi melahirkan pekerja industri berkemahiran dalam pelbagai bidang utama seperti bidang Elektrik & Elektronik, bidang Mekanikal, bidang Pengeluaran dan bidang Minyak & Gas.
eKJP Online
PlayPause
Permohonan Online
Permohonan Online
[the-post-grid id="3116" title="Aktiviti @ilppg"]

Jom Berkemahiran @i l p p g

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d127633.06577617126!2d103.8460744!3d1.4542089!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31da3fdf139f8605%3A0xd1c1037f269c8e24!2sInstitut+Latihan+Perindustrian+Pasir+Gudang+Johor!5e0!3m2!1sen!2s!4v1492348332632" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
Notis Hakcipta
Hak cipta laman web ILP Pasir Gudang dan segala maklumat, teks, imej, grafik, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan ILP Pasir Gudang. Tiada mana-mana bahagian laman web ini yang boleh diubah, disalin, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa jua bentuk tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada ILP Pasir Gudang.
Dasar Privasi

Privasi anda

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.

Maklumat Yang Dikumpul

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel. Apa yang akan berlaku jika saya membuat pautan kepada laman web yang Lain? Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Pindaan Dasar

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan tersebut akan dikemas kini di halaman ini. Dengan melayari halaman ini dengan kerap, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang terkini, cara penggunaan laman ini dan bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain di dalam keadaan tertentu.

Dasar Keselamatan
Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Skip to content