07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
Bakal Pelajar/ Pelajar

Aplikasi Permohonan :

Sistem Kemasukan ILP Pasir Gudang Sesi 1/2023   Permohonan Online

Sistem Kemasukan ILP Pasir Gudang (Dalaman)   Permohonan Online

Training Management System :

Keputusan Peperiksaan Online & Web OPAC  Semak

** Pilih Institut Latihan Perindsutrian Pasir Gudang

** Masukkan NDP anda sebagai Username dan No KP anda sebagai Password

Sistem Atas talian e-Kajian Pengesanan (Kebolehkerjaan) :

Kajiselidik Graduan ILJTM

Permohonan Kursus Jangka Pendek:

Permohonan Online

Skip to content