07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

SYARAT PERMOHONAN

1) Warganegara Malaysia

2) Bagi peserta–peserta yang ingin mengikuti kursus Penjaga Jentera Elektrik ‘AO’, ‘A4’, Pendawai Elektrik Satu Fasa dan Pendawai Elektrik Tiga Fasa mestilah mempunyai sekurang–kurangnya 3 tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan.

3) Bagi kursus–kursus yang lain tidak memerlukan sebarang pengalaman kerja.

Kursus akan bermula sekiranya terdapat minimum perserta seramai 10 orang. Tarikh kursus tertakluk kepada bilangan peserta.

Sijil Kemahiran Malaysia akan diberi melalui kaedah Pencapaian Penilaian Terdahulu (PPT) dengan syarat berpengalaman sekurang kurangnya 3 tahun dengan di sahkan melalui temuduga dan bukti atau SKM Tahap 1 dan 2.

Individu yang berminat untuk mengikuti kursus di atas boleh mendapatkan borang secara percuma di ILP Pasir Gudang ataupun membuat permohonan secara atas talian di SINI.

Permohonan dan pertanyaan lanjut sila hubungi:

Bahagian Khidmat Sokongan Komuniti & Pekerjaan (CESS)

Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang

Jalan Gangsa

81700 Pasir Gudang, Johor

Tel : 07 – 2526788 / 2544170 / 2544171

Fax: 07 – 2511910

E-mail: info.ilppg@jtm.gov.my

**Majikan yang berdaftar dengan PSMB boleh mendapat kembali bayaran yuran kursus dari Tabung Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia melalui Skim Bantuan Latihan (SBL).

Skip to content