07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
IN-HOUSE TRAINING MODUL INTERNAL COMBUSTION ENGINE OVERHAUL

IN-HOUSE TRAINING MODUL INTERNAL COMBUSTION ENGINE OVERHAUL

Kursus In-house Training untuk tenaga pengajar ILJTM Teknologi Minyak & Gas Mekanikal (DownStream) telah dijalankan dari 26 Februari 2023 hingga 2 Mac 2023 bertempat di Bengkel Teknologi Automotif ILP Pasir Gudang. Kursus ini dianjurkan oleh Bahagian Teknologi...
LAWATAN VERIFIKASI NAZIRAN BIL 1/2023

LAWATAN VERIFIKASI NAZIRAN BIL 1/2023

Lawatan kali ini (28 Feb – 2 Mac 2023) melibatkan 3 orang pegawai dari ILP Bukit Katil, Melaka selaku pegawai naziran yang dilantik. Pengesahan Sistem Penilaian dan Latihan ILJTM berasaskan CGPA telah dibuat bagi 9 bidang yang melibatkan 150 orang pelajar bagi...
MESYUARAT & LAWATAN TAPAK PROGRAM JELAJAH RAMADAN 2023

MESYUARAT & LAWATAN TAPAK PROGRAM JELAJAH RAMADAN 2023

Mesyuarat penyelarasan dan lawatan tapak antara pihak NASIONALfm, ILP Pasir Gudang dan FAMA Johor telah berlangsung pada 2 Mac 2023. Pihak yang terlibat dalam lawatan tapak ini adalah pengurus NASIONALfm, pasukan penerbit, wakil teknikal Unit Siaran Luar Radio, wakil...
Skip to content