07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
KURSUS PERSEDIAAN AMALI & PEPERIKSAAN ST SIRI 2/2023

KURSUS PERSEDIAAN AMALI & PEPERIKSAAN ST SIRI 2/2023

Bahagian Penjaga Jentera Elektrik ILP Pasir Gudang telah menganjurkan Kursus Persediaan Amali Penyegerakkan Janakuasa Voltan Rendah & Peperiksaan Suruhanjaya Tenaga bermula 1-7 September 2023 dan disertai oleh 15 orang peserta TNB dengan latar belakang dan...
Skip to content