07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my

Persijilan Persekitaran Berkualiti (QE/5S) oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

Penarafan Tahap Cemerlang dari Jabatan Pembangunan Kemahiran melalui Sistem Penarafan Bintang Pusat Bertauliah

Standard Piawai MS ISO 9001:2008: Skop Persijilan Pengurusan Pemberian Perkhidmatan Latihan Kemahiran Teknikal

Pengiktirafan ILP Pasir Gudang sebagai OPITO Approval Centre (Global Qualification)

Skip to content