07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
PLK – IPC-A-610 ACCEPTABILITY OF ELECTRONICS ASSEMBLIES

PLK – IPC-A-610 ACCEPTABILITY OF ELECTRONICS ASSEMBLIES

Kursus IPC-A-610 Acceptability of Electronics Assemblies telah dijalankan selama dua hari bermula 15 hingga 16 Mei 2023 di ILP Pasir Gudang. Kursus ini dijalankan di bawah program khusus iaitu Program Latihan Kemahiran (PLK) Tahun 2023 di mana objektifnya adalah untuk...
Skip to content