07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
PROWESS PROGRAMME @ ILPPG

PROWESS PROGRAMME @ ILPPG

Majlis Perwakilan Pelajar ILPPG telah menjalankan ‘Prowess Programme @ ILPPG’ sepanjang minggu pertama bulan Mei 2024. Antara matlamat utama program ini ialah untuk membina sahsiah diri di kalangan para pelajar. Antara program yang dijalankan ialah : 1. Program r-QUIT...
Skip to content