07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
KURSUS ASAS PERTOLONGAN CEMAS, CPR DAN AED KAKITANGAN ILPPG

KURSUS ASAS PERTOLONGAN CEMAS, CPR DAN AED KAKITANGAN ILPPG

Seramai 24 orang kakitangan ILP Pasir Gudang yang merupakan anggota First Aider Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan dan Unit Bulan Sabit Merah Malaysia ILP Pasir Gudang telah menyertai Kursus Asas Pertolongan cemas, CPR dan AED di ILP Pasir Gudang pada 20-21 Mei...
Skip to content