07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
ASAS PENDAWAIAN ELEKTRIK 1 FASA (CROSS-SKILLING PROGRAMME)

ASAS PENDAWAIAN ELEKTRIK 1 FASA (CROSS-SKILLING PROGRAMME)

Kursus Jangka Pendek (KJP) Cross Skilling Programme – Asas Pendawaian Elektrik 1 Fasa telah dijalankan selama 2 hari pada 21 hingga 22 Jun 2023. Seramai 15 orang pelajar Teknologi Instrumen Perindustrian Semester 3 telah melengkapkan kursus ini dengan jayanya....
Skip to content