07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
KURSUS DRILLING MACHINE MAINTENANCE

KURSUS DRILLING MACHINE MAINTENANCE

Kursus Drilling Machine Maintenance anjuran Bahagian Teknologi Penyenggaraan Mekanikal merupakan salah satu kursus percuma di bawah NTW yang ditawarkan oleh ILP Pasir Gudang. Kursus ini disertai oleh orang awam seramai 11 orang bermula jam 8-1 petang. Objektif kursus...
Skip to content