07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
PROGRAM DIAGNOSIS ILMU

PROGRAM DIAGNOSIS ILMU

Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah ialah amalan solat. Maka ibadah solat ini perlu diperhalusi supaya ianya menepati kehendak syarak. Biro Kerohanian dan Khidmat Sosial MPP ILPPG telah mengadakan program Diagnosis Ilmu Solat pada 1 November 2023....
Skip to content