07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
KJP MODUL SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK 1 FASA

KJP MODUL SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK 1 FASA

Bahagian Teknologi Elektrik telah menganjurkan Kursus Jangka Pendek Modul Sistem Pendawaian Elektrik 1 Fasa selama 12 hari sepanjang bulan Oktober hingga November 2023. Program ini dibahagi kepada 2 Siri (48 jam latihan setiap siri). Seramai 23 orang peserta telah...
Skip to content