07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
MALAM SOLIDARITI PALESTIN

MALAM SOLIDARITI PALESTIN

Majlis Perwakilan Pelajar ILPPG telah mengadakan Malam Solidariti Palestin pada 29 November 2023 bertempat di Dewan Platinum ILPPG. Objektif program adalah untuk mempergiatkan kutipan Dana Palestin di samping memberi ruang kepada para pelajar untuk menzahirkan harapan...
Skip to content