07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
MESYUARAT PEMBUKAAN PRA AUDIT EKSA DI ILP PEDAS

MESYUARAT PEMBUKAAN PRA AUDIT EKSA DI ILP PEDAS

Wakil pasukan Audit EKSA ILP Pasir Gudang seramai 4 orang pegawai telah dijemput untuk melaksanakan Pra-Audit EKSA di ILP Pedas pada 22 April 2024. Tujuan lawatan Pra-Audit tersebut adalah sebagai persediaan awal ILP Pedas sebelum lawatan pengauditan sebenar oleh...
Skip to content