07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
KULIAH MASBUK DAN MUAFIK

KULIAH MASBUK DAN MUAFIK

Solat merupakan ibadah penting kepada umat Islam kerana ia adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah SWT. Oleh itu, sewajarnyalah ianya dilakukan dengan kaedah yang betul sepertimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Menyedari kepentingan ini, MPP ILPPG telah...
Skip to content