07-2544170 , Fax: 07-2511910 info.ilppg@jtm.gov.my
CROSS SKILLING – PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

CROSS SKILLING – PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

Bahagian Teknologi Instrumen Perindustrian telah menganjurkan Kursus Cross Skilling – Programmable Logic Controller pada 26 & 27 April 2024. Kursus ini disertai oleh 23 orang peserta yang terdiri daripada pelajar semester akhir Kursus Teknologi Elektrik dan...
Skip to content